Stroški nakupa nepremičnine na Tenerifih

Ko se odločamo za nakup nepremičnine na otoku Tenerife, moramo poleg kupnine vračunati tudi dodatne stroške in davke kateri nas bodo z nakupom doleteli. Stroški nakupa nepremičnine na Tenerifih in tudi drugje na Kanarskih otokih so kot bomo to spoznali v tem članku nekoliko višji kot v Sloveniji a še vedno nižji kot drugod po Španiji. Osredotočili smo se na stroške katere je kupec zavezan plačati ob samem nakupu, tekoče stroške po nakupu nepremičnine ter naredili okviren izračun stroškov za tipično enosobno stanovanje.

Pred nakupom nepremičnine na otoku Tenerife je edina bistvena zahteva za nakup hiše na Tenerifih pridobitev NIE (identifikacijska številka tujca). To je osebna in edinstvena številka, bistvena za izvedbo katere koli transakcije na otoku, od odprtja podjetja do nakupa hiše. Ko nerezident pridobi NIE, lahko začne postopek za nakup hiše. Na Tenerifih ni obvezno odpreti bančnega računa, vendar bo olajšalo plačilo davkov in stroškov. Nakup hiše je opravljen pri notarju in z vpisom v javno zemljiško knjigo.

Stroški nakupa nepremičnine na Tenerifih

Davek na promet nepremičnin

Kupec plača 6,5 % ITP (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales – davek na prenos nepremičnin) v kolikor gre za nakup rabljene nepremičnine ali 6,5 % IGIC (Impuesto General Indirecto de Canarias, enakovredno DDV) za nove nepremičnine.

Pri nakupu novogradnje pa bo treba plačati tudi davek na registracijo dokumentov (AJD – Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados) v višini 1 %, tako da bo »davek« na novogradnje znaša 7,5 % oziroma 6,5 % če gre za preprodajo.

Stroški notarja 

Stroški notarja se odmerijo po notarski tarifi enako kot v Sloveniji, pristojbina za notarja bo odvisna od končne kupoprodajne cene nepremičnine in v večini primerov znaša med 300 in 1000 evri. 

Vpis v zemljiško knjigo

Vaša nova nepremičnina mora biti vpisana v zemljiški knjigi (Registro de la Propiedad), pristojbina pa bi morala znašati približno polovico notarskih stroškov, razen za garaže ali parkirna mesta, kjer bodo pristojbine približno enake kot notarske pristojbine.

Odvetnik

Kupcu vedno svetujemo, da najame neodvisnega odvetnika, ki bo zastopal njegove interese med nakupnimi postopki. Pri nakupu nepremičnine z dolgovi ali verjetnimi bodočimi dolgovi je veliko težav, vendar zanesljiv odvetnik pomaga predvideti in se izogniti takšnim težavam. Cena takih storitev se lahko giblje od nekaj sto pa tudi do nekaj tisoč evri.

Stroški nepremičninske agencije

Kupec nima stroškov z nepremičninsko agencijo, saj je provizija že všteta v ceno.

Skupni stroški nakupa?

Ko kupujete nepremičnino na Tenerifih vedno priporočamo da poleg prodajne cene dodate še 10% da boste imeli dovolj denarja za pokritje vseh stroškov. Dodatni stroški v večini primerov na koncu znašajo okoli 8% končne kupoprodajne cene, v kolikor pa kupec potrebujete kredit bodo te stroški lahko narasli tudi do 10% končne prodajne cene. Kljub relativno visokim dodatnim stroškom ki čakajo kupca pri nakupu nepremičnine na Tenerifih, pa so ti še vedno dokaj ugodni v primerjavi z nekaterimi drugimi regijami v Španiji.

Stroški po nakupu nepremičnine?

Voda (Agua)

Stroški vode se običajno plačajo neposredno ustreznemu vodnemu odboru in se zaračunajo glede na izmerjeno porabo. Občasno bo plačana tudi prek skupnosti, ki bo interno merila porabo. 

Elektrika (Eléctrico)

Elektrika se običajno plača neposredno podjetju za oskrbo z električno energijo in se prav tako zaračuna glede na izmerjeno porabo. V nekaterih primerih pa bo tudi elektrika plačano prek skupnosti, ki bo interno merila porabo.

Smeti (Basura)

Smeti se običajno plačajo neposredno občinskemu organu in se zaračuna letno ali polletno, odvisno od občine. Tudi smeti se v nekaterih primerih plačajo prek skupnosti.

IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles)

IBI je davek na nepremičnine in se plača letno občini v kateri se nepremičnina nahaja, običajno se plača maja/junija ali septembra/novembra v Adeju (Tenerife). Stopnja je odvisna od velikosti, lokacije in starosti vašega premoženja in je izračunana na približno 0,45 % Valor Catastrala (obdavčljiva vrednost) ali zaračunane osnovne obrestne mere, osnovne unovčljive, če se razlikuje od Valor Catastrala po reviziji lokalnih cen.

Strošek komplexa (Community fee)

To plačajo lastniki nepremičnin, ki so del kompleksov, ki jih ureja zakon po katerem mora biti skupnost pravno ustanovljena. Na skupščini lastnikov bo skupnost odobrila in sprejela proračun. Stroški bodo odvisni od različnih objektov in značilnosti kompleksa, npr. dvigala, bazeni, vrtovi, varnost, razsvetljava itd. Proračun bo razdeljen med lastnike glede na njihovo kvoto, ki je določena s priznano formulo: poenostavljeno povedano, v glavnem temelji na kvadratnih metrih. Nastala komunalna dajatev se vplača v komunalni sklad, ki ga črpa s strani skupnosti imenovan pooblaščeni skrbnik, ki deluje v skladu z vsemi navodili, ki izhajajo iz odločitev lastnikov na letnih ali izrednih skupščinah. 

Okvirni izračun stroškov:

Tukaj je kratka razčlenitev tekočih stroškov za tipično 1-sobno stanovanja v Los Cristianosu na otoku Tenerife. Ti stroški so približki – okvirni zneski, ki temeljijo na celomesečni uporabi:

  • Elektrika – 50€ 
  • Voda – 20€ 
  • Stroški komplexa – 20 – 150€ 
  • Letna dajatec (IBI) – 30€ 
  • Komunala – 5€ 
  • Zavarovanje – 20€

Skupaj: okoli 180 EUR/mesec (2,160 EUR/leto)

Kot vidite so tekoči stroški nepremičnin na Tenerifih dokaj podobni kot v Sloveniji z izjemo stroška kompleksa, ki je seveda odvisen od tega v kakšnem kompleksu se vaša nepremičnina nahaja.

Aljaž Kovač

Zadnje objave

 

Cenovna strategija

Kako oblikovati cenovno strategijo za vašo nastanitev?

Blog
Posodobljeno 14 maja, 2024Pogoj za visoko zasedenost vaše počitniške enote in povečanje dobička je pravilno postavljena cenovna strategija. Cena nočitve mora biti dovolj visoka, da pokrije vse fiksne in variabilne…

Kaj je Channel manager? Celovit priročnik za sobodajalce

Blog
Posodobljeno 26 marca, 2024V svetu oddajanja počitniških nastanitev je za uspeh bistvenega pomena ostati organiziran in hkrati povečati zasedenost z objavo nastanitev na več različnih rezervacijskih platformah. Upravitelj rezervacijskih kanalov…
Ustanovitev d.o.o za namene oddajanja nepremičnin v najem?
Kako deluje koncept hiše za 1 evro?
keyboard_arrow_up