Kaj je fiduciarni račun

Kot kupec ali prodajalec nepremičnin ste morda že slišali za fiduciarni račun, katerega imajo odprte nepremičninske družbe, agencije, odvetniki in tudi notarji. Toda kaj točno je fiduciarni račun, za kaj se uporablja in kako vam lahko koristi? V tem članku bomo raziskali kaj je fiduciarni račun in ali kako vam lahko koristi pri nepremičninskih transakcijah.

Kaj je fiduciarni račun in za kaj se uporablja

Fiduciarni račun je vrsta transakcijskega računa, ki ga odprejo nepremičninska podjetja v svojem imenu z namenom zbiranja denarnih sredstev njihovih strank in omogoča tako kupcem kot prodajalcem nepremičnin, da varno zadržijo svoja denarna sredstva pri tretji osebi, dokler se nepremičninska transakcija ne zaključi. Nepremičninska družba oziroma agencija hrani denarna sredstva na fiduciarnem računu in zagotavlja, da so na varnem, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za razporeditev teh sredstev.

Fiduciarni račun je dodaten transakcijski račun nepremičninske družbe, na katerem ločeno od svojega poslovnega računa zbirajo denarna sredstva svojih strank in ni namenjen rednemu poslovanju nepremičninske družbe. Pomembno je vedeti, da sredstva na tem računu niso last nepremičninske družbe ampak so last strank vse do zaključka nepremičninske transakcije, ko se sredstva nakažejo ustreznim prejemnikom.

Prednosti uporabe in kako vam lahko koristi

Ena od prednosti fiduciarnega računa je, da lahko zagotovi določeno stopnjo varnosti za vaša denarna sredstva. Z uporabo fiduciarnega računa lahko zagotovite, da so vaša denarna sredstva na ločenem računu, dokler transakcija ni dokončana. To lahko zagotavlja brezskrbnost, saj veste, da vaša sredstva med postopkom transakcije niso v nevarnosti izgube ali zlorabe.

Primer: Polog are za nakup stanovanja je veliko varneje nakazati na fiduciarni račun nepremičninske agencije in ne direktno lastniku stanovanja. Tako se izognete, da lastnik sredstev ne bo porabil v primeru, da bi le ta aro moral vrniti iz kakršni koli razlogov. Nepremičninska agencija pa bo aro sprostila na njegov račun šele, ko bodo izpolnjene pogodbene obveznosti oziroma le to vrnila kupcu v kolikor obveznost ne bo izpolnjena. Kupec se tako lahko izogne dragi izterjavi, stroškom odvetnika in celo morebitni tožbi proti nasprotni stranki.

Druga prednost fiduciarnega računa je enostavnejše poplačilo stroškov, ki jih imata prodajalec ali kupec pri nakupu nepremičnin. Te stroški lahko v nekaterih transakcijah v prodaji ali pri nakupu v tujini dosežejo tudi 10% in več kupoprodajne cene. Stranka lahko na fiduciarni račun nakaže enkratni znesek, iz katerega lahko nepremičninska družba poravnava različne stroške in davke katere nastanejo tekom nepremičninske transakcije.

Primer: Prodajalec nepremičnine je od kupca dobil nakazano aro na fiduciarni račun, po podpisu kupo-prodajne pogodbe pa je le ta zavezan za plačilo davka na promet nepremičnine. Sredstva za poplačilo davka se lahko črpajo fiduciarnega računa, na koncu transakcije pa prodajalec na svoj račun dobi razliko. Tako zmanjšamo število potrebnih transakcij med različnimi transakcijskimi računi.

Fiduciarni račun tako zagotavlja raven varnosti in učinkovitosti pri transakcijah z nepremičninami.

Zadnje objave

keyboard_arrow_up