Energetska izkaznica in kdaj jo potrebujemo?

Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica stavbe je listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti ter je obvezen element pri prodaji nepremičnine. Energetska izkaznica za stanovanje oziroma hišo mora biti izdelana preden lahko lastnik oziroma nepremičninska agencija začne s prodajo nepremičnine.

Kdaj energetsko izkaznico potrebujemo?

Izdelano energetsko izkaznico bodo potrebovali vsi lastniki, ki bodo hoteli svojo nepremičnino prodati ali oddati v najem za obdobje daljše od enega leta.

Nepremičninska agencija ali lastnik po zakonu ne sme oglaševati nepremičnine brez izdelane energetske izkaznice.

Izjeme:

Energetsko izkaznico ne potrebujemo pri

  • oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta,
  • prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev,
  • prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku,
  • izročitvi nepremičnine v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti.
  • prodaji nevzdrževanih, zapuščenih in dotrajanih stavb,
  • stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,
  • industrijske stavbe in skladišča,
  • nestanovanjske kmetijske stavbe,
  • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2.

Kakšen je strošek izdelave energetske izkaznice?

Stroški izdelave energetske izkaznice se v večini primerov gibljejo med 50 in 100 evri za stanovanje in med 100 in 150 evri za hišo. Veljavnost energetske izkaznice je 10 let in se naroči pri neodvisnih strokovnjakih z licenco na zahtevo stranke.

Kje energetsko izkaznico naročimo?

Ponudbe za izdelavo energetske izkaznice lahko najlažje pridobimo preko portala primerjam.si

Ali je strošek izdelave energetske izkaznice že vštet v ceno posredovanja?

Strošek izdelave energetske izkaznice pri prodaji nepremičnine praviloma nosi lastnik sam in jo mora zagotoviti preden lahko nepremičninska agencija začne s prodajo in oglaševanjem nepremičnine.

Zadnje objave

keyboard_arrow_up